Feathered Masquerade Mask

Smokey Mountain Horned Serpent Feathered Masquerade Mask. Sinamay Horns,Swarovski Embellishments – SOLD

Smokey Mountain Horned Serpent Feathered Masquerade Mask. Sinamay Horns,Swarovski Embellishments – SOLD